Gener 2008 núm 6 - la-granja.net - petitsgrangers.net - Publicació semestral editada i realitzada per 'La Granja' per tractar temes relacionats amb l'educació.
Si voleu rebre els exemplars gratuïtament, truqueu-nos al 93 848 22 77
 
 

Mònica Terribas "Tant els mitjans de comunicació com la societat li estem posant molt difícil la feina als educadors"

Com a mare, què et preocupa en quant a com pugen els nostres infants?

Em preocupa que nosaltres, els pares, estem delegant molt les nostres obligacions educatives en tercers. La nostra societat, per aconseguir determinades quotes d'autonomia, aplica uns costos sobre les guies que estem marcant als nostres fills.

   
 
 
 
   
 


 
 
   
 

n.6 gener 2008

Javier Elzo "Hay que ser capaz de decir que no y mantener el no"

Ha investigado y analizado durante muchos años nuestra sociedad catalana, especialmente el mundo de los adolescentes y la realidad educativa catalana (el parlamento catalán le encargo el estudio…)

Considera que nuestros niños y jóvenes están sobreprotegidos?

Hay una sobreprotección en los chavales en ciertos aspectos como los cuidados, controles médicos de todo tipo, controles psicológicos o pedagógicos y la cantidad de cachivaches que tienen en su habitación. Pero paralelamente están más abandonados que los niños de otras épocas, es decir, el control està regulado y esteriotipado, pero lo que les falta es la cercanía y el afecto de un encuentro mucho menos formalizado.

n.6 gener 2008

Martí Boada "Al bosc els comportaments es modulen i es moderen"

Quan va rebre de les mans de Nelson Mandela el Premi de Nacions Unides l'any 95, li va dir que “la gran crisi de l'humanitat era la crisi ambiental”. Li sembla que ara si que es comença a fer alguna cosa a nivell polític?

Es positiu que s'hagi incorporat a l'agenda política. Els polítics inverteixen sempre a curt termini. En polítiques a mig o llarg termini no hi ha ningú que inverteixi i són les que necessita el medi ambient. El problema de la nostra natura és que no segueix el ritme electoral dels 4 anys, perquè si ho seguís, posarien faroles fins i tot als nostres boscos.

n.6 gener 2008

Jorge Wagensberg "L'educació no és omplir ni acumular, l'educació és encendre"

En el seu llibre “El gozo intelectual”(Tusquets) reflexiona sobre com es guanya coneixement. Perquè el va escriure?

Després de 20 anys fent ciència de maneres diferents (docència a l'universitat, recerca, assaig (llibres i articles)..) he après que per adquirir nou coneixement calen 3 fases prèvies.

n.6 gener 2008